〉〉 जनसंपर्क कार्यालय
डॉ. शांताराम कारंडे
बÀ६ Ê चारकोप मार्केट Ê सेक्टर ¹ २ Ê चारकोप Ê
कांदिवली ³प´ Ê मुंबई ¹ ४०० ०६७

दूरध्वनी. ०२२¹२७६९८८८५
भ्रमणध्वनी. 0९८२०१५८८८५Ê
0९९८७७५८८८५Ê 0९८६७१५८८८५Ê
0९८२११५८८८५
ईमेल.

dr.shantaramkarande@gmail.com

〉〉 मध्यवर्ती कार्यालय
डॉ. शांताराम कारंडे
४६À२२६३Ê सुप्रभातÊ गांधी नगरÊ म्हाडा ऑफिस
जवळÊ बांद्रा ³पूर्व´Ê मुंबई ¹ ४०० ०५१

दूरध्वनी.०२२¹२६४५२५५५५Ê ०२२¹२६४५३५५५५
फॅक्स. ०२२¹२६४५४५५५५

〉〉 डॉ. शांताराम कारंडे फॅन्स फॉऊन्डेशन

मनसे चा संपूर्ण राजकीय लढा हा मराठी भाषा, मराठी राज्य व मराठी माणूस यांचे 'गोमटे' करण्यासाठी आहे. त्याच्यामध्ये आडवे येणारे पक्ष, संघटना, परप्रांतीय राजकीय गट आणि अनेक इतर विघ्नसंतोषींचा कणा माझी संघटना मोडल्याशिवाय राहाणार नाही. आज महाराष्ट्रातल्या सर्वच राजकीय पक्षांनी लाज वाटावी इतकं मराठीपण सोडलेलं आहे.